Svenska Schäferhundklubbens valphänvisning

                                     Krav för hänvisning.
Uppfödaren skall:

 ·         vara medlem i Svenska Schäferhundklubben                     
 ·         inneha registrerat kennelnamn i Svenska Kennelklubben (SKK)               ·         följa SKKs grundregler, registreringsregler, avelspolicy samt de hälsoprogram som berör tysk schäferhund.                   
·         verka för att hundar från egen uppfödning blir HD/ED-röntgade samt exteriör- och mentalbeskrivna.          

Föräldradjuren skall uppfylla följande grundkrav:                     
·         HD-status grad A eller B   (motsvarar normal resp. fast normal)               ·         ED-status grad U.a  (motsvarar 0, A eller normal)                   ·         HD/ED-index med känd status  (om indexvärde finns registrerat)          ·         Lägst kvalitetsbetyg Sehr Gut (SV) eller Very Good (FCI) vid utställning anordnad av Svenska Schäferhundklubben  eller annan WUSV-ansluten rasklubb.  
 ·         Lägst godkänd i lägre klass inom de svenska bruksgrenarna, alternativt utbildningstecken i IPO1, BSL2, TJH (certifierad                        tjänstehund) eller andra meriter som Schäferhundklubben bedömer som likvärdiga.         

Föräldradjur boende i Sverige skall utöver grundkraven kunna uppvisa: 
 ·   Genomförd Mentalbeskrivning (MH) utan att avbryta.                          Därutöver krävs att beskrivningsprotokollet inte har kryssmarkering i någon avföljande rutor: 
 –  KONTAKT/HÄLSNING  –  Ruta 1 :  Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök.                       
–  KONTAKT/HANTERING  –  Ruta 1 : Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök.
  –  SKOTT  –  Ruta 4 :  Avbryter lek  –  låser sig mot publik, skytt eller annat  –  återgår inte till lek
–  SKOTT  –  Ruta 5 :  Berörd, rädd  –  alt. vill fly från platsen  –   alt. föraren avstår skott. 
·         Godkänd Exteriörbeskrivning (EB)              
Föräldradjur boende utomlands skall utöver grundkraven kunna uppvisa: 
 ·      Godkänd Avelskorning (enligt tysk modell)